Designérská soutěž CarpetVista

FINALISTÉ 2018 – HLASUJTE a VYHRAJTE

City Pear podle Love Helander

Norsko

Norsko

This is a rug where I would like to play with different heights of the pile and use different qualities of the yarn to create contrasts between shiny and mat surfaces.
Det här är en matta där jag tänker mig att man kan leka med olika höjder på luggen och använda olika kvaliteter på garnet för att skapa kontraster mellan blanka och matta ytor.

Informace Love Helander

I am a 25 year old artist based in Oslo, where I just finished my bachelor's degree in free art. As a painter I find inspiration in textiles and patterns, shapes and colour contrasts. Scale and size are two important factors in my work as I want the meeting with painting to be both a visual and bodily experience. Therefore, this competition has been an exciting challenge for me since I have been able to work with my themes but from a completely different angle. Here painting can become textile and the body can interact with the work in a new way, since you can experience it by standing in the middle of it and making it a part of your home.
Jag är 25 år och arbetar som konstnär i Oslo där jag precis avslutat min kandidatexamen i fri konst. Som målare finner jag inspiration i textil och mönster, form och färgkontraster. Skala och storlek är två viktiga faktorer i mitt arbete då jag vill att mötet med måleri ska vara både en visuell och kroppslig upplevelse. Därför har den här tävlingen varit en spännande utmaning för mig då jag har kunnat arbeta med mina teman men från en helt annan vinkel. Här kan måleri bli textil och kroppen kan verkligen interagera med verket på ett nytt sätt då du kan uppleva det genom att stå mitt i det och låta det bli en del av ditt hem.

Moderní struktura

Světlé koberce

Recycled

Koberce Kilim
30 - 50%

Dostaňte svůj návrh do výroby, a vyhrajte 60 650