Designérská soutěž CarpetVista

FINALISTÉ 2018 – HLASUJTE a VYHRAJTE

Sunset podle Anna Ziembińska

Polsko

Polsko

Informace Anna Ziembińska

Born in 1980, Krotoszyn, Poland.
I work as a librarian and art teacher, with children with special educational needs.
I'm a painter and I collect antique toys :)
I love nature and I inspire it in my artistic activities.
Ur. 1980, Krotoszyn, Polska.
Obecnie pracuję jako bibliotekarz i nauczyciel plastyki, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Maluję i kolekcjonuję antyczne zabawki.
Kocham przyrodę i inspiruję się nią w moich artystycznych działaniach.

Moderní struktura

Světlé koberce

Recycled

Koberce Kilim
30 - 50%

Dostaňte svůj návrh do výroby, a vyhrajte 60 650