Designérská soutěž CarpetVista

FINALISTÉ 2018 – HLASUJTE a VYHRAJTE

In the Woods podle Emma Matilda Bengtsson

Švédsko

Švédsko

The carpet "In the woods" is created from the light play that nature provides, its pattern and repetition but also the ability for endless variation.
Mattan "I skogen" är skapad utifrån det ljusspel som naturen ger, dess mönster och repetition men också förmåga till oändlig variation.

Informace Emma Matilda Bengtsson

I am a textile and graphic designer, educated at Konstfack University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. I work mainly with pattern for textile surfaces through knitting, screenprinting and weaving and bringing life into a surface is what drives me the most.
Jag är textil- och grafisk formgivare, utbildad på Konstfack University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm. Jag arbetar i huvudsak med mönster för textila ytor genom stickning, screenprintning och vävning och att ge liv åt en yta är det som driver mig mest.

Moderní struktura

Světlé koberce

Recycled

Koberce Kilim
30 - 50%

Dostaňte svůj návrh do výroby, a vyhrajte 60 650