Designérská soutěž CarpetVista

FINALISTÉ 2018 – HLASUJTE a VYHRAJTE

Paleta barev podle Lucie Vařechová

Česká Republika

Česká Republika

The inspiration for the carpet was a painter's palette of colors. The aim was to create a carpet with the atmosphere of old masters' ateliers that would complement the rustic and minimalist interiors. A modern carpet that makes the room cozy and gives it some of the magic of old times.
Inspirací pro koberec byla malířská paleta barev. Cílem bylo vytvořit koberec s atmosférou dávných ateliérů starých mistrů, který by skvěle doplnil rustikální i minimalisticky laděný interiér. Moderní koberec, který místnost pocitově zaplní a předá jí cosi z kouzla starých časů.

Informace Lucie Vařechová

I graduated from elementary art school and although my steps continued
to study mathematics and economics at college, I always leaned towards
art and interior design. I write a blog about housing and I design my
own pieces of furniture. While one half of my personality is purely
logical and analytical, the other is creative and relaxed. I try to
bring together both of them, inspired by historical events, glamour, rustic and colonial styles.
Contact: lucie[at]bydlimeulesa.cz
Absolvovala jsem základní uměleckou školu a i když mé kroky dále směrovaly ke studiu matematiky a ekonomie na vysoké škole, vždy jsem tíhla k umění a interiérovému designu. Píši blog o bydlení a navrhuji vlastní kusy nábytku. Zatímco jedna polovina mé osobnosti je zaměřená čistě logicky a analyticky, druhá je kreativní a uvolněná. Spojení obou se snažím přenést do svých návrhů, inspirovaných zejména historickými událostmi, glamour, rustikálním a koloniálním stylem.
Kontakt: lucie[at]bydlimeulesa.cz

Moderní struktura

Světlé koberce

Recycled

Koberce Kilim
30 - 50%

Dostaňte svůj návrh do výroby, a vyhrajte 60 650