Designérská soutěž CarpetVista

FINALISTÉ 2018 – HLASUJTE a VYHRAJTE

Near you podle Sara Johanna Svensson

Švédsko

Švédsko

How do the human being and objects shapes after each other and turns into something in their own
Hur vi och föremål formar sig efter varandra, och blir till något eget.

Informace Sara Johanna Svensson

Sara Johanna Svensson, born in Gothenburg , Sweden 1988. Educated in Interior Design in London. Currently studying graphic design at HDK, Gothenburg. Significant for her design are the abstract shapes with inspiration from nature.
Sara Johanna Svensson, född 1988 i Göteborg, Sverige. Utbildad inom inredningsarkitektur i London. Studerar nu Grafisk design vid HDK, Göteborg. Typiskt för hennes design är abstrakta former ofta med inspiration hämtad från naturen.